قیمت روز نایلون گلخانه ای

سپتامبر 10, 2022

ویژگی‌های نایلون کشاورزی جدید برای گلخانه‌های مدرن

در سال‌های اخیر با افزایش تعداد گلخانه‌های سطح کشور ، میزان مصرف « نایلون کشاورزی » چند برابر شده است. این نایلون به دلیل ویژگی‌های منحصر […]